Begeleiding

De praktijk biedt mogelijkheden voor begeleiding aan mensen die een indicatie hebben vanuit de WMO, Jeugdwet of de WLZ. Deze begeleiding kan divers zijn en afhankelijk van de beperkingen die mensen ervaren in hun dagelijkse functioneren. Vanwege de grote expertise binnen de praktijk kunnen mensen met al hun begeleidingsvragen bij ons terecht.

Indien wij u niet kunnen begeleiden dan kunnen wij u meestal wel adequaat doorverwijzen. Kortom, bel gerust naar de praktijk met uw vraag.

Vanaf 2019 kunnen mensen ook begeleiding vergoed krijgen vanuit de gemeente Tilburg. Dit kan veelal in Zorg in Natura, maar ook in PGB-vorm.  Gezien de verschillende ontwikkelingen en indicaties wordt in een intakegesprek pas duidelijk of uw zorg wordt vergoed en vanuit welke budget.