Welkom bij ZorgOrganisatie Midden-Brabant!

Binnen deze praktijk worden ambulante behandelingen gegeven aan volwassenen en jeugd. De meeste soorten klachten (bijvoorbeeld stemmingsproblemen, angstklachten, traumaklachten) kunnen onder de generalistische basis GGZ vallen. De behandeling wordt verzorgd door een BIG geregistreerde GZ-psycholoog.

Naast behandelingen kunnen mensen ook een beroep doen op begeleiding vanuit de WMO, de Jeugdwet of de WLZ-zorg. Voor de ambulante begeleiding zijn er verschillende zorgverleners (in dienst/ ZZP-ers).